Kaunis Caramellin tietosuojaseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

Kaunis Caramell
Y-tunnus: 1557361-0
osoite: Lintuvuorentie 12, 45700 Kuusankoski
kotipaikka: Kuusankoski
puhelin. 0405271133
sähköposti: jonna@kauniscaramell.com

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jonna Järvelä
osoite: Lintuvuorentie 12, 45700 Kuusankoski
sähköposti: jonna@kauniscaramell.com

 

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on pitää yhteyttä asiakkaisiin ja toimittaa verkkokauppa tilauksia.

 

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Nimi
Osoite
Puh nro
Sähköpostiosoite
Tuoteostot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin: Asiakkaalta itseltään palvelun ja verkkokauppa tilausten yhteydessä.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: Erilaisille perintäpalveluille (esim perintäyhtiöt, asianajajatoimistot, oikeustoimi, edunvalvonta, ulosotto) tuotteiden, varausehtojen maksamattomuuden takia. Tietoja emme siirrä Eu:n tai Eta:n ulkopuolelle ilman pakottavaa tarvetta.

 

Rekisterin suojaus

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Kaunis Caramell Tmi:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Kaunis Caramell Tmi:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. salasanat ja pin koodi, sormenjälki.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä.

Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

 

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja (esim: maksamaton lasku). Mikäli olet eri mieltäratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Kiellon tullessa voimaan asiakassuhde katsotaan loppuneeksi.

 

 

Puhelin

040 527 1133

Sähköposti

jonna@kauniscaramell.com

Osoite

Lintuvuorentie 12
45700 Kuusankoski